ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอเมืองอุทัยธานี

@ สพอ.เมืองอุทัยธานี วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวกาญดา แก้วเอียด รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานี เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกกำนันตำบลหนองแก โดยมีนายศุภโชค วินัยพานิช รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองอุทัยธานีเป็นประธานในการประชุม โดยการเลือกตั้งเป็นไปโดยเปิดเผยและมีผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกำนันเพียงคนเดียว คือ นายจักรกฤษ ประสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ นายอำเภอจึงคัดเลือกเป็นกำนันและประกาศผลการคัดเลือกกำนัน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

อำเภอเมืองอุทัยธานี

@ สพอ.เมืองอุทัยธานี วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก วางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน ณ บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

อำเภอเมืองอุทัยธานี

@ สพอ.เมืองอุทัยธานี วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวกาญดา แก้วเอียด รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการ มหกรรม”พลังสร้างสรรค์ พลังสตรี ศรีอุทัย” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายไมตรี ไตรติลานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการ มหกรรม “พลังสร้างสรรค์ พลังสตรี ศรีอุทัย”ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อแสดงพลังสตรี สร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคีของสตรีจังหวัดอุทัยธานีภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการเดินแบบผ้าทอพื้นเมือง/ผ้าไทย การประกวดอาหารพื้นบ้าน การรำวงย้อนยุคการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี ฯลฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า ๓๐๐ คนประกอบด้วย นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี นายก อบจ. หัวหน้าส่วนราชการพัฒนาการอำเภอคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด อำเภอ และสมาชิกองค์กรสตรี เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

อำเภอเมืองอุทัยธานี

@ สพอ.เมืองอุทัยธานี วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. นางสาวกาญดา แก้วเอียด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานีทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ ครบรอบ ๕๖ ปี โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งนางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี นายศุภโชค วินัยพานิช รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองอุทัยธานี นายกเทศมนตรีตำบลหาดทนง ผู้นำชุมชน หัวหน้ากลุ่ม/ หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ วัดหาดทนง หมู่ที่ ๕ ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

จัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 4.3 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อมวลชนสัญจร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 4.3 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อมวลชนสัญจร

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกวดราคาจ้างฏครงหารชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 4.3 การออกแบบและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน (1) (จัดทำเว็ปไซต์ แผ่นพับ หนังสือ และป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกวดราคาจ้างฏครงหารชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 4.3 การออกแบบและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน (1) (จัดทำเว็ปไซต์ แผ่นพับ หนังสือ และป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)