ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอเมืองอุทัยธานี

@ สพอ.เมืองอุทัยธานี วันที่ 14 ส.ค. 61 นายณัฐพล วงษ์เมธี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนายนิมิต กลายสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำผู้ดำเนินงานโครงการสื่อสัญจร พูดคุยกับนางนฤมล สุขแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานี และน.ส.ตุลารักษ์ คำวงค์ พัฒนากรประจำตำบล พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่พบผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ม.3 ต.หนองไผ่แบน เพื่อคัดเลือกจุดท่องเที่ยวของหมู่บ้านที่จะนำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สัมผัสบรรยากาศสุดประทับใจ ว่าที่ ร.ต.หญิงอาภัสรา ทาสีดา ถ่ายภาพ/รายงาน สถานีข่าว สพอ.เมืองอุทัยธานี CNS

อำเภอเมืองอุทัยธานี

@ สพอ.เมืองอุทัยธานี วันที่ 12 ส.ค. 61 เวลา 17.30 น.นางนฤมล สุขแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานีมอบหมาย นายภาณุพงศ์ กิติกำธร ว่าที่ร.ต.หญิงอาภัสรา ทาสีดา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมืองอุทัยธานี โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี นางอนงค์ ไชยกุล ถ่ายภาพ/ ว่าที่ ร.ต.หญิงอาภัสรา ทาสีดา รายงาน

จัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 4.3 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อมวลชนสัญจร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 4.3 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อมวลชนสัญจร

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกวดราคาจ้างฏครงหารชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 4.3 การออกแบบและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน (1) (จัดทำเว็ปไซต์ แผ่นพับ หนังสือ และป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกวดราคาจ้างฏครงหารชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 4.3 การออกแบบและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน (1) (จัดทำเว็ปไซต์ แผ่นพับ หนังสือ และป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)