ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอหนองขาหย่าง
อำเภอทัพทัน

สพอ.ทัพทันจัดรายการ"เรื่องเล่าชาวพัฒนา"

22 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทัพทัน โดยนางศรินทิพย์ แถมพยัคฆ์ พัฒนาการอำเภอทัพทัน มอบหมายให้นายบพิธ วาทวิจารณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมจัดรายการวิทยุ "เรื่องเล่าชาวพัฒนา" เพื่อประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 934 FM 88.75 MHz. สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้ นายธวัช แกว่นเขตรการณ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน ให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญ ร่วมจัดรายการในครั้งนี้ด้วย โดยนำเสนอเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกับการพัฒนาที่ยั่งยืนบ้านหนองแห้ว

23 August 2017 / 03:25 น.

อำเภอทัพทัน

คลังความรู้