ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

20 เม.ย. 60 เวลา 18.00 น. นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมพิธีเปิดงาน”มหกรรม OTOP ลุ่มเจ้าพระยา สู่อารยธรรมแดนดินถิ่นอีสาน” ตระการตาภูมิปัญญาไทย จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

20 เม.ย. 60 เวลา 18.00 น. นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจั [...]

20 เมษายน 2560 / 22:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมโครงการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด เพื่อร่วมกันวางแผนและพิจารณาเกณฑ์การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560

18 เม.ย. 60 นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี [...]

18 เมษายน 2560 / 17:20 น.

กิจกรรม”ถวายความภักดี ราชวงศ์จักรี” โดยประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันเดินขึ้นยอดเขาสะแกกรัง เพื่อทำพิธีถวายความภักดีต่อราชวงศ์จักรีและสร้างความภาคภูมิใจแก่ประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานี

07 เมษายน 2560 / 03:15 น.

“ร้อยจิต ร้อยดวงใจ ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ อุทัยธานี” ชาวอุทัยธานี ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 300,000 ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

07 เมษายน 2560 / 02:50 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

คลังความรู้