ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างทำเอกสารสมุดบันทึก จำนวน 1 รายการ ตามโครงการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มอาชีพสู่ผู้ประกอบการ (Community Entrepreneur:CE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างทำเอกสารสมุดบันทึก จำนวน 1 รายการ ตามโครงการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มอาชีพสู่ผู้ประกอบการ (Community Entrepreneur:CE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างงานมหกรรมผ้าทอเมืองอุทัยธานี จำนวน 1 งาน โครงการมหกรรมผ้าทอเมืองอุทัยธานี (งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างงานมหกรรมผ้าทอเมืองอุทัยธานี จำนวน 1 งาน โครงการมหกรรมผ้าทอเมืองอุทัยธานี (งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเรียนรู้สัมมาชีพ อุทัยธานีผาสุก กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดทำบรรจุภัณฑ์สนับสนุนกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเรียนรู้สัมมาชีพ อุทัยธานีผาสุก กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดทำบรรจุภัณฑ์สนับสนุนกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)