ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอหนองขาหย่าง
อำเภอเมืองอุทัยธานี

นางนฤมล สุขแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมด้วยนางอนงค์ ไชยกุล เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.เมืองอุทัยธานี ดำเนินงานโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" ณ ศาลาประชาคมบ้านหัวแหลม หมู่ 1 ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) ปลูกผักสวนครัว 2) จักสานไม้ไผ่ โดยมีเป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน จนสามารถลดหนี้ และปลดหนี้ได้ในที่สุด

นางนฤมล สุขแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมด้วยนางอนงค์ ไชยกุล เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.เมืองอุทัยธานี ดำเนินงานโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" ณ ศาลาประชาคมบ้านหัวแหลม หมู่ 1 ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) ปลูกผักสวนครัว 2) จักสานไม้ไผ่ โดยมีเป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน จนสามารถลดหนี้ และปลดหนี้ได้ในที่สุด

13 February 2018 / 17:45 น.

คลังความรู้