ข่าวประชาสัมพันธ์

✨🐟สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี “พจ.อุทัยฯบรรยายพิเศษ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำสตรีจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒✨🐟

✨🐟สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี “พจ.อุทัยฯบรรยายพิเศษ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำสตรีจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒✨🐟

✨🐟วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี พบปะคณะกรรมการพัฒนาสตรี และบรรยายพิเศษตามโครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำสตรีจังหวัดอุทัยธานี หลักสูตรที่ ๒ การจัดอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพสตรีด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน เรื่อง การเรียนรู้การใช้สมุนไพรต่อยอด เพื่อการใช้อย่างยั่งยืน รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยมี คณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี✨🐟

(Visited 1 times, 1 visits today)