ข่าวประชาสัมพันธ์

อัญเชิญดอกไม้จันทน์ จากศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ไปยังมณฑลพิธี วัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจ พร้อมมอบหมายภารกิจหน้าที่ให้จิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประเภทงานดอกไม้จันทน์