ข่าวประชาสัมพันธ์

✨🐟สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี “ผู้ว่าฯเยี่ยมชมให้กำลังใจ ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดอุทัยธานี ที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์OTOP และจำหน่ายสินค้าในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ๒๕๖๒✨🐟