อำเภอหนองขาหย่าง

มารู้จัก “กระดานสินค้า” กันเถอะ

มารู้จัก “กระดานสินค้า” กันเถอะ ช่องทางการตลาดรูปแบบกระดานสินค้าสำหรับศูนย์สาธิตการตลาด ชุมชนได้ประโยชน์ การเพิ่มช่องทางการตลาด มีโอกาสจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบด้านล่างนี้เลย 👇👇👇👇  กระดานสินค้า 👇👇👇👇 คู่มือศูนย์ 8มิ.ย.60   
อำเภอเมืองอุทัยธานี

นางนฤมล สุขแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมด้วยนางอนงค์ ไชยกุล เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.เมืองอุทัยธานี ดำเนินงานโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" ณ ศาลาประชาคมบ้านหัวแหลม หมู่ 1 ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) ปลูกผักสวนครัว 2) จักสานไม้ไผ่ โดยมีเป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน จนสามารถลดหนี้ และปลดหนี้ได้ในที่สุด

นางนฤมล สุขแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมด้วยนางอนงค์ ไชยกุล เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.เมืองอุทัยธานี ดำเนินงานโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" ณ ศาลาประชาคมบ้านหัวแหลม หมู่ 1 ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) ปลูกผักสวนครัว 2) จักสานไม้ไผ่ โดยมีเป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน จนสามารถลดหนี้ และปลดหนี้ได้ในที่สุด
อำเภอเมืองอุทัยธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ เงิน 9,280 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ เงิน 9,280 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
อำเภอเมืองอุทัยธานี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. นางนฤมล สุขแก้ว มอบหมายให้ นางเขมากร วุฑฒิรักษ์ และนางสาวตุลารักษ์ คำวงค์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.เมืองอุทัยธานี รับฟังการชี้แจงการอัปโหลดข้อมูล จปฐ. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ทาง TV พช. โดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. นางนฤมล สุขแก้ว มอบหมายให้ นางเขมากร วุฑฒิรักษ์ และนางสาวตุลารักษ์ คำวงค์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.เมืองอุทัยธานี รับฟังการชี้แจงการอัปโหลดข้อมูล จปฐ. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ทาง TV พช. โดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
อำเภอหนองขาหย่าง

สพอ.หนองขาหย่าง ดำเนินรายการเรื่องเล่าชาวพัฒนา

📢📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองขาหย่าง ☀️☀️ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ☀️☀️ นางเทียมใจ ทรัพยะประภา พัฒนาการอำเภอหนองขาหย่าง มอบหมายนายศิวะ วุฑฒิรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางนฤมล รัตนสูตร อาสาพัฒนา ดำเนินรายการเรื่องเล่าชาวพัฒนา เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางคลื่นวิทยุ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย โดยสถานีวิทยุกระจายเสียง 934 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา FM 88.75 MHz วิทยุออนไลน์ www.rbs934.org นฤมล รัตนสูตร ถ่ายภาพ/รายงาน สถานีข่าวอุทัยธานี CNS http://district.cdd.go.th/nongkhayang
อำเภอหนองขาหย่าง

สพอ.หนองขาหย่าง รับชมทีวี พช. การชี้แจงการอัปโหลดข้อมูล จปฐ.เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

📢📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองขาหย่าง ☀️☀️ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ☀️☀️ นางเทียมใจ ทรัพยะประภา พัฒนาการอำเภอหนองขาหย่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รับชมทีวี พช. การชี้แจงการอัปโหลดข้อมูล จปฐ.เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นฤมล รัตนสูตร ถ่ายภาพ/รายงาน สถานีข่าวอุทัยธานี CNS http://district.cdd.go.th/nongkhayang
อำเภอหนองขาหย่าง

ขอเชิญชวนจัดส่งผลิตภัณฑ์ของดีประจำจังหวัด ร่วมในกิจกรรมงาน "งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว"

🎉🎉 ขอเชิญชวนจัดส่งผลิตภัณฑ์ของดีประจำจังหวัด ร่วมในกิจกรรมงาน "งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว" ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2561 บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต จะมีการจัดงาน "ไออุ่นรัก คลายความหนาว" . . . #ข่าวประชาสัมพันธ์ ☎️☎️ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองขาหย่าง
อำเภอเมืองอุทัยธานี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นางนฤมล สุขแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.เมืองอุทัยธานี ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเตรียมงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ในไตรมาส 2 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นางนฤมล สุขแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.เมืองอุทัยธานี ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเตรียมงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ในไตรมาส 2 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
Page 1 of 7612345...102030...Last »