สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย

1.ใบสมัครประกวดผ้าชิงโล่ กรมการพัฒนาชุมชน

2.ใบสมัครประกวดรูปแบบผ้าซิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ จังหวัดอุทัยธานี

3. ประกาศจังหวัดอุทัยธานี   เรื่อง   การประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน กรมการพัฒนาชุมชน

4. ประกาศจังหวัดอุทัยธานี  เรื่อง   การประกวด สืบสาน อนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่น ดำรงไว้ในแผ่นดินอุทัยธานี “อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า” จังหวัดอุทัยธานี 

5. ลายสุพรรณิการ์

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)