คลังความรู้

  1. ถอดบทเรียนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

  2. คู่มือโครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล_4.0

  3. แนวทางขจัดความยากจน_TPMAP 2565

  4. คู่มือการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส _ESET 2565

  5. หนังสือกระทรวงการคลังเทียบตำแหน่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)