ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ พร้อมคณะ ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่น

นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ พร้อมคณะ ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่น

✨วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ พร้อมคณะ ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่น ระดับขตตรวจราชการ ประเภทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ระดับขตตรวจราชการ ได้แก่ นางสาวทิพสุภัค สิทธิโสภณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองฉาง และประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น ระดับขตตรวจราชการ ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น ๒ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี

✨ ภาคบ่าย ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่น ระดับขตตรวจราชการ ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับขตตรวจราชการ ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงแพะบ้านเขาผาลาด ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ โดยมี นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร ร่วมให้การตอนรับ และบรรยายสรุปกิจกรรมการประกวดฯ ณ บ้านเขาผาลาด หมู่ ๑ ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี✨🐟

(Visited 1 times, 1 visits today)