ข่าวประชาสัมพันธ์

✨🐟สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี “พช.ลงพื้นที่ คัดเลือกคนดีศรี พช.และสำนักงานน่าอยู่ ตามโครงการ Uthai Thani Cdd proud (คนดีศรี พช.) และสำนักงานน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

✨🐟สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี “พช.ลงพื้นที่ คัดเลือกคนดีศรี พช.และสำนักงานน่าอยู่ ตามโครงการ Uthai Thani Cdd proud (คนดีศรี พช.) และสำนักงานน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

✨🐟วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒นายอุทัย  สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ คัดเลือกคนดีศรี พช.และสำนักงานน่าอยู่ ตามโครงการ Uthai Thani Cdd proud (คนดีศรี พช.) และสำนักงานน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พื้นที่ อำเภอสว่างอารมณ์  อำเภอทัพทันโดยมี  พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ให้การตอนรับและร่วมให้ข้อมูลตามโครงการฯ ณ ที่ว่าอำเภอสว่างอารมณ์  และอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ✨🐟

(Visited 1 times, 1 visits today)