ข่าวประชาสัมพันธ์

✨🐟สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี “พช.ลงพื้นที่ คัดเลือกคนดีศรี พช.และสำนักงานน่าอยู่ ตามโครงการ Uthai Thani Cdd proud (คนดีศรี พช.) และสำนักงานน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

✨🐟สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี “พช.ลงพื้นที่ คัดเลือกคนดีศรี พช.และสำนักงานน่าอยู่ ตามโครงการ Uthai Thani Cdd proud (คนดีศรี พช.) และสำนักงานน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

✨🐟วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายอุทัย  สิงห์ทอง  พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ คัดเลือกคนดีศรี พช.และสำนักงานน่าอยู่ ตามโครงการ Uthai Thani Cdd proud (คนดีศรี พช.) และสำนักงานน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พื้นที่ อำเภอเมืองฯ อำเภอหนองขาหย่าง โดยมี นายอำเภอเมืองฯ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ให้การตอนรับและร่วมให้ข้อมูลตามโครงการฯ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองฯ และอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ✨🐟

(Visited 1 times, 1 visits today)