พช.อุทัยธานีร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุทัยธานี ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2563

✨🏩เมืองพระชนกจักรี💒✨. – 🐟อุทัยธานีวิถีพอเพียง🐟.

✨🏩🐟พช.อุทัยธานีร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุทัยธานี ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2563✨🏩🐟

📌วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุทัยธานี ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2563 ในการนี้ นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี อัยการ ทหาร ตำรวจหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนฯ ภาคเอกชน ร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอลล์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

//✨🏩//ภาพ/ข่าว : 📸 (ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.อุทัยธานี-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)