พช.อุทัยธานีร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 7/2563 ผ่านระบบ Video Conference กระทรวงมหาดไทย

✨🏩เมืองพระชนกจักรี💒✨. – 🐟อุทัยธานีวิถีพอเพียง🐟.

✨🏩🐟พช.อุทัยธานีร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 7/2563 ผ่านระบบ Video Conference กระทรวงมหาดไทย✨🏩🐟

📌วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 7/2563 ผ่านระบบ Video Conference กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

//✨🏩//ภาพ/ข่าว : 📸 (ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.อุทัยธานี-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)