💕พช.เมืองอู่ไท .ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ได้รับความทุกข์ยาก รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

✨อุทัยธานี✨.เมืองพระชนกจักรี✨วิถีเมืองอู่ไท✨
💕พช.เมืองอู่ไท .ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ได้รับความทุกข์ยาก รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
· วันนี้(5 พ.ย.63) ที่อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นายอลงกต วรกี และนายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
· สำหรับเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย และจังหวัดอุทัยธานี ได้มีการประชุมร่วมกันทุก ๆ 4 เดือน หมุนเวียนไปตามจังหวัดต่าง ๆ โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดทั้ง 5 จังหวัด ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเพื่อให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และคณะกรรมการ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน ก่อนที่จะมีการมอบธงกาชาด ให้เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งต่อไป
· ในการนี้ นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมร่วมงาน OTOP Mobile และจัดนิทรรศการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่าย 18 ราย มียอดจำหน่าย 44,420 บาท.
//✨🏩//ภาพ/ข่าว : พัฒนาชุมชนเมืองอู่ไทย-รายงาน //✨🏩/

(Visited 1 times, 1 visits today)