ด่วน ‘’11-17 พ.ย 63 รับสมัครงาน ลูกจ้างเหมาบริการ โคก หนอง นา โมเดล’’

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี เปิดรับสมัครงานเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล
ระหว่าง วันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2563
จำนวน 132 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท 📣 คุณสมบัติ
– มีสัญชาติไทย
– อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป
-ต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน,คู่สมรสและทายาทของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
– เป็นเกษตรกร
– บัณฑิตจบใหม่
– ผู้ว่างงาน
– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่มีพื้นที่ดำเนินงานฯ ตามโครงการทุกอำเภอ ตามวันและเวลาราชการโดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งนี้ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สพอ.ทุกอำเภอ
สถานีข่าว CNS อุทัยธานี รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)