พช. เมืองอู่ไท จัดกิจกรรมบูรณาการโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนวัดท่าโพ ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

✨ 🎯อุทัยธานี💕เมืองพระชนกจักรี💕วิถีเมืองอู่ไท❤️
🔖พช. เมืองอู่ไท จัดกิจกรรมบูรณาการโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนวัดท่าโพ ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
💯วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในกิจกรรมมอบรางวัลและเกียรติบัตร แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนตามโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ได้แก่ 1.พัฒนาการอำเภอดีเด่น นางเธียรรัตน์ จันทรัตนันท์ พัฒนาการอำเภอห้วยคต 2. นักวิชาการพัฒนาชุมชนดีเด่น นายนิมิต กลายสุข กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชุน 3.พัฒนากรขวัญใจชุมชน 4.บุคคลต้นแบบประเภทซื่อสัตย์สุจริต 5.สำนักงานน่าอยู่
🎯ต่อมามอบรางวัลการประกวดผลงาน CDD Young Designer Contest ระดับจังหวัด จำนวน 4 รางวัล
🔖และมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ประจำปี 2563 ทั้ง 8 อำเภอ จำนวน 17 ราย พร้อมกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล
❤️ต่อจากนั้น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกอำเภอ
ร่วมกิจกรรม สอ.พช.สานสัมพันธ์ ร่วมปลูกต้นไม้
และถวายสังฆทาน ณ วัดท่าโพ ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เสร็จพิธี
@ภาพ/ข่าว:พัฒนาชุมชนเมืองอู่ไท:รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)