พช เมืองอู่ไท ร่วมฝึกอบรม โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลโคกหนองนาโมเดล

🎯อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี วิถีเมืองอู่ไท❤️
พช เมืองอู่ไท ร่วมฝึกอบรม โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลโคกหนองนาโมเดล กรมฯ พช.จัดให้มีการอบรมทางไกลและทดสอบระบบการใช้งานโปรแกรมสำรวจพื้นที่โคกหนองนาโมเดล100แปลงแรกของสพช. ให้กับศูนย์ศึกษาฯและจังหวัด โดยมีความร่วมมือจากทีมวิทยากรจากม.เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
🔖ภาพ/ข่าว :พัฒนาชุมชนเมืองอู่ไท รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)