🎯พช.เมืองอู่ไท ขานรับนโยบายขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการสร้างแกนนำขับคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคกหนองนา โมเดล

🎯พช.เมืองอู่ไท ขานรับนโยบายขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการสร้างแกนนำขับคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคกหนองนา โมเดล
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 -19 กุมภาพันธ์ 2564
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2564
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1- 5 มีนาคม 2564
15 กุมภาพันธ์ 2564

พช.เมืองอู่ไท ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการสร้างแกนนำขับคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 1 ซึ่งมีกำหนดการอบรมจำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ สุขทวีรีสอร์ท และศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา ตา กะยาย อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  ณ สุขทวีรีสอร์ต ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

#เน้นการมีส่วนร่วม#กรมการพัฒนาชุมชน
#ภาพ/ข่าว:พัฒนาชุมชนเมืองอู่ไท:รายงาน
#เศรษฐกิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕ Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)