📢จังหวัดอุทัยธานี มอบบ้านห่วงใยจากใจ GLO แก่ครอบครัวที่ตกเกณฑ์มิติความเป็นอยู่ TPMAP

📢วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 .

นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานมอบบ้านโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO โดยมี นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอบ้านไร่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านบึง ประชาชนในพื้นที่ โดยนายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอบ้านไร่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไร่ ร่วมกิจกรรมพิธีมอบบ้าน พร้อมเครื่องเรือน เครื่องนอน ตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร ให้กับครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ด้านความเป็นอยู่จากระบบ TPMAP จำนวน 1 หลัง เป็นครัวเรือนของ นางเจียงกร ทองคำขาว บ้านเลขที่ 77 บ้านนาตาโพ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งอาศัยอยู่กับบุตรหลาน ซึ่งนายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และพัฒนาการอำเภอบ้านไร่ ได้มีการติดตามการดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่การปรับพื้นที่จนกระทั่งสร้างเสร็จและได้ดำเนินการมอบบ้านดังกล่าวในวันนี้

#ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

#ทรงพระเจริญ

#สืบสานรักษาต่อยอด

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชันย์

#น้อมนำแนวพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ สร้างความมั่นคงทางอาหาร

#สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินผ้าไทย ใส่ให้สนุกตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#สมาคมแม่บ้านมหาดไทย

#กรมการพัฒนาชุมชน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีFanpage

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#เมืองพระชนกจักรี:อุทัยธานี: ของดีอยู่ที่ผ้า

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:

Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)