เกี่ยวกับหน่วยงาน

ตำแหน่ง

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

พช.เมืองอู่ไท ร่วมประชุมรับฟังและให้ข้อมูลประเด็นปัญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting ) กรมการพัฒนาชุมชน

✅วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00  น.                 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมรับฟังและให้ข้อมูลประเด็นปัญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ผู้บริหารส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ กรมการพัฒนาชุมชน ✅ในการนี้ นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอทัพทัน ลานสัก และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมฯ และให้ข้อมูลประเด็นปัญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง [...]

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ