📢พช.เมืองอู่ไท:จัดมหกรรมรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

21 กันยายน 2565 /

13:30 น.

📢ผู้ว่าฯเมืองอู่ไทพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยอุทัยธานี:ร่วมงานเดินแบบแสดงชุดผ้าไทย ภายใต้แนวคิด“ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” เชิญชวนคนไทยสวมใส่ผ้าไทยทุกโอกาส เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ผ้าไทยอันโดดเด่น สู่ เวทีโลก

18 กันยายน 2565 /

11:58 น.

พช.เมืองอู่ไท จัดประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุทัยธานี (คจพ.จ.) ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

13 กันยายน 2565 /

16:48 น.