นายกำพล เชื้อแพ่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนรสชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 16-17 ต.ค. 59 ณ บึงพระชนกจักรี

05 ตุลาคม 2559 /

12:04 น.