🎯พช.เมืองอู่ไท ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองลัน หมู่ที่ ๔ ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

18 กุมภาพันธ์ 2564 /

17:04 น.

พช.เมืองอู่ไท ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการสร้างแกนนำขับคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 1″ วันที่ 3 กิจกรรมครูพาทำ ร่วมกันเอา มื้อ สามัคคี

18 กุมภาพันธ์ 2564 /

16:50 น.

พช.เมืองอู่ไท จัดพิธีส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง – วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมประชาคมอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

10 มกราคม 2564 /

10:29 น.