ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุโครงการประชุมกลไลขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุโครงการประชุมกลไลขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 พฤศจิกายน 2564 /

13:16 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุ(เมล็ดพันธุ์ผัก)ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กิจกรรมสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุ(เมล็ดพันธุ์ผัก)ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กิจกรรมสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2564 /

11:00 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างจัดเอกสารประกอบการอบรมตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการโดยเแพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างจัดเอกสารประกอบการอบรมตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการโดยเแพาะเจาะจง

28 กันยายน 2564 /

11:13 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับพัสดุ(เมล็ดพันธุ์ผัก)ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กิจกรรมสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับพัสดุ(เมล็ดพันธุ์ผัก)ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กิจกรรมสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2564 /

11:11 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุกระเป๋าใส่เอกสารตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตืดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุกระเป๋าใส่เอกสารตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตืดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

28 กันยายน 2564 /

10:28 น. /

ดาวน์โหลด