ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กิจกรรมที่ 2 ริเริ่มระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสฯ โครงการส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กิจกรรมที่ 2 ริเริ่มระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสฯ โครงการส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 สิงหาคม 2565 /

10:15 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุโครงการประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด โดยวิธเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุโครงการประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด โดยวิธเฉพาะเจาะจง

17 สิงหาคม 2565 /

10:11 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุการคัดเลือกบุคคลเพื่อเเต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุการคัดเลือกบุคคลเพื่อเเต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 สิงหาคม 2565 /

10:06 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุโครงการส่วเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุโครงการส่วเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 สิงหาคม 2565 /

17:00 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างขนย้ายการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่าย KBO จังหวัดดีเด่น 2565 จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างขนย้ายการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่าย KBO จังหวัดดีเด่น 2565 จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 สิงหาคม 2565 /

10:02 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างเช่าห้องประชุมโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาอาหารปลอดภัย “สานพลังชาวอู่ไทย สร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุข” จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างเช่าห้องประชุมโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาอาหารปลอดภัย “สานพลังชาวอู่ไทย สร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุข” จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 สิงหาคม 2565 /

16:54 น. /

ดาวน์โหลด