ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างทำแผ่นป้ายตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง(การจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างทำแผ่นป้ายตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง(การจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 สิงหาคม 2564 /

17:14 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุ (เมล็ดพันธ์ผัก) ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง (การจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน) โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุ (เมล็ดพันธ์ผัก) ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง (การจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน) โดยเฉพาะเจาะจง

06 สิงหาคม 2564 /

17:05 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนิราคาในการจัดซื้อวัสดุ(เมล็ดพันธุ์ผัก) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด – 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนิราคาในการจัดซื้อวัสดุ(เมล็ดพันธุ์ผัก) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด – 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 สิงหาคม 2564 /

16:29 น. /

ดาวน์โหลด