ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างจัดทำเอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างจัดทำเอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มกราคม 2565 /

14:58 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรปลอดภัย ระดับจังหวัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรปลอดภัย ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤศจิกายน 2564 /

11:19 น. /

ดาวน์โหลด